حذف یک طبقه اسانسور {نحوه از کار انداختن آسانسور}

روش های مختلفی وجود دارد که افراد می توانند با استفاده از آنها به حذف یک طبقه آسانسور بپردازند. در واقع گاهی اوقات از آنجایی که در واحدهای مسکونی، برخی از افراد از پرداخت شارژ کوتاهی می کنند، افراد می توانند با استفاده از این روش ها، استفاده از آسانسور را محدود کرده و این […]