تکنولوژی

انواع آسانسور بر اساس تکنولوژی

الف- همه آسانسورها دارای چاه (HoistWay) هستند: بدین صورت که همواره کابین آسانسور در یک فضای مشخص و به شدت استاندارد و تحت کنترل حرکت خواهد کرد که به این فضا در اصطلاح «چاه آسانسور» می گویند. البته به لحاظ ظاهری این چاه هیچ شباهتی به تصورات عامه مبنی بر تاریکی، نمور بودن، بی قواره بودن، کثیف بودن و … ندارد بلکه کاملا برعکس فضایی دارای نور مناسب، رطوبت حداقلی (بنا به شرایط محیطی)، شکل استاندارد، تمیز و منظم و… است. این چاه بر اساس شرایط محل اجرای آسانسور و تکنولوژی اتخاذ شده ممکن است اشکال ظاهری مختلفی مثل مربع، مستطیل، دایره، بیضی و یا حتی اشکال نامنتظم داشته باشد.
برای آشنایی با انواع چاه آسانسور از طریق لینک زیر به منوی وبلاگ و مقالات مربوطه مراجعه نمایید.
ب- همه آسانسورها سیستم تعلیق دارند: یعنی اینکه نیروی وزن افراد داخل کابین و خود کابین و متعلقات به صورت شبیه سازی شده روی یک وزنه تعادل نیز منتقل شده و نیروی محرکه آسانسور این تعادل را به نحوی تغییر می دهد که باعث بالا یا پایین رفتن آسانسور می شود. البته مشخصات دقیق سیستم تعلیق بر اساس شرایط محیطی چاه آسانسور، ظرفیت آسانسور و فاکتورهای دیگر تعیین می شود.
برای آشنایی بیشتر با سیستم تعلیق آسانسور از طریق لینک زیر به منوی وبلاگ و مقالات مربوطه مراجعه نمایید.
ج- همه آسانسورها دارای سیستم محرکه هستند: یکی از مهمترین بخش های ساختاری آسانسورها سیستم محرکه آن هاست که بنا به محاسبات دقیق مهندسی انتخاب می گردد. با توجه به اهمیت بالای سیستم نیروی محرکه به طور کلی انواع تکنولوژی های آسانسور بر اساس همین عامل تعریف و طراحی می شوند.
برای آشنایی بیشتر با سیستم نیروی محرکه آسانسور از طریق لینک زیر به منوی وبلاگ و مقالات مربوطه مراجعه نمایید.
د- همه آسانسورها دارای سیستم کنترلی دقیق هستند: آسانسور تنها وسیله نقلیه ای است که بشر هیچ کنترلی در حرکت آن ندارد و کلیه تصمیم گیری های در حین حرکت با توجه به سیستم کنترلی آن به صورت اتوماتیک و از پیش برنامه ریزی شده انجام می شوند. به همین دلیل سیستم کنترلی آسانسور یکی از مهم ترین قسمت های چارچوب استاندارد آسانسور است.
برای آشنایی بیشتر با سیستم کنترل آسانسور از طریق لینک زیر به منوی وبلاگ و مقالات مربوطه مراجعه نمایید.
هـ- همه آسانسورها سیستم ایمنی مسافر دارند: یکی از نگرانی های عموم مردم که در اثر کژتابی ذهنی افراد غیر متخصص در زمینه آسانسور بین عموم مردم جا افتاده است عدم ایمنی استفاده از آسانسور است! لازم به ذکر است که کلیه آسانسورها از سیستم ایمنی بسیار دقیقی برخوردار هستند و در صورت اجرای درست و بازرسی منظم هرگز دچار حادثه نخواهد شد اما بدیهی است همانند هر وسیله دیگر در صورت عدم استفاده مناسب یا رسیدگی به موقع آسانسور نیز دچار نقص فنی می گردد.
برای آشنایی بیشتر با سیستم ایمنی آسانسور از طریق لینک زیر به منوی وبلاگ و مقالات مربوطه مراجعه نمایید.