انواع آسانسور بر اساس کاربرد

انواع آسانسور بر اساس کاربرد

موارد کاربرد آسانسور در طیف وسیعی از صنایع و امور وجود دارد و این نیاز گشترده به جابجایی عمودی (و یا حتی اریب در بعضی موارد خاص) گستره کاربرد آسانسور را بسیار وسیع نموده است. اما به صورت اساسی و کلی می توان موارد پر کاربرد آسانسورها را به مجتمع های مسکونی، بیمارستان ها، مراکز خرید، ترمینال ها، رستوران ها، فرودگاه ها و… تعریف نمود. البته همیشه می توان این موارد کاربردی را بسیار خاص تر نموده و به طور مثال به آسانسورهای کشتی ها، هواپیماها، آسانسورهای فوق لوکس و کاربردهای خاص تر تفکیک نمود اما بر اساس متریال مورد استفاده در هر یک و تکنولوژی مورد استفاده برای تولید و محاسبات دقیق مهندسی پیش از تولید معمولا این آسانسورها تیپ های یکسانی خواهند داشت و فقط در جزئیات با همدیگر تفاوت پیدا می کنند.
در ادامه مطلب شما با پرکاربردترین انواع آسانسور بر اساس فراوانی آشنا می شوید.