مشخصات فنی

مشخصات فنی

اندازه برداری های دقیق از فضای موجود برای آسانسور و پله برقی و ارائه بهترین پیشنهاد جهت تهیه اقلام مختلف آسانسور و پله برقی طبق مشخصات فنی استاندارد با در نظر گرفتن اصول فنی و HSE یکی از مهم ترین مراحل مشاوره در پروژه های آسانسوری است که کوچکترین اشتباهی در این مرحله منجر به اتفاقات جبران ناپذیر و یا هزینه بر خواهد شد.
شرکت ستاره فراز نما با انجام محاسبات دقیق بوسیله پیشرفته ترین نرم افزارهای صنعت آسانسور و پله برقی و با اشراف کامل بر انواع مهندسی سازه های آسانسوری توانمندی استخراج بهینه ترین راه حل ها و ارائه بهترین و مناسب ترین مشخصات فنی اجزای سیستم را دارد که این موضوع باعث افزایش راندمان پروژه ها و کاهش هزینه های اضافی است.