اولین آسانسور در جهان در کدام شهر نصب و استفاده شد؟

تصور کنید یک روز سخت کاری را به پایان رسانده‌اید و با دستانی پر از خرید به خانه‌ی‌تان که در طبقه‌ی هشتم قرار دارد می‌رسید، دکمه‌ی آسانسور را می‌زنید و لحظه‌ای که در انتظار رسیدن آسانسور هستید برق‌ها می‌رود. شما می‌مانید و کیسه‌های سنگین خرید و بالا رفتن از هشت طبقه راه پله‌ی طاقت فرسا! […]