علت صدا دادن کنتاکتور چیست؟

علت صدا دادن کنتاکتور چیست؟ راه حل برای رفع صدای ویز ویز

صدای ویز ویز از جمله مشکلات ایجاد شده در کنتاکتور است که بعد از مدتی استفاده از دستگاه به دلیل تغییر ویژگی های مکانیکی آن ها، فرسوده شدن دستگاه و عوامل فیزیکی بروز می کند. در این مطلب در مورد علت صدا دادن کنتاکتور و ارائه راه حل برای رفع صدای ویز ویز آن می پردازیم.

علت صدای دادن کنتاکتور چیست؟

علت صدای دادن کنتاکتور چیست؟ راه حل برای رفع صدای ویز ویز
علت صدای دادن کنتاکتور چیست؟ راه حل برای رفع صدای ویز ویز

در اینجا پنج علت اصلی صدا دادن کنتاکتور را اراه می دهیم:

  • بسته نشدن مدار هسته
  • اشتباه قرار دادن حلقه اتصال کوتاه
  • قطع شدن حلقه اتصال کوتاه
  • وجود جریان هرزگرد بوبین ها
  • استفاده کردن از تیغه های باز یا بسته در یک مسیر

نحوه عیب یابی صدا دادن کنتاکتور

برای عیب یابی علت ویز ویز صدای کنتاکتور باید اقدامات زیر انجام شود.

  1. کنترل دقیق و همه جانبه‌ به صورت دوره ‌ای
  2. برای بررسی عملکرد کنتاکتور باید به صورت آزمایشی از آن استفاده کرد.
  3. بررسی و کنترل همه جانبه‌ کنتاکتور و تمام قسمت ‌های آن در زمان کارکردن

راه حل برای رفع صدای ویز ویز

راه حل برای رفع صدای ویز ویز
راه حل برای رفع صدای ویز ویز

پس از عیب یابی و علت صدا دادن کنتاکتور باید برای رفع صدای ویز ویز آن اقداماتی را انجام داد.

۱. راه حل برای بسته نشدن مدار هسته

برای رفع مشکل بسته نشدن مدار هسته باید سطح قطب ها و خط سیر حرکت هسته را با استفاده از مواد تری کلرو اتیلن و یا بنزین تمیز و کنترل کرد.

۲. راه حل اشتباه قرار دادن حلقه ی اتصال کوتاه

ممکن است در هنگام مونتاژ کنتاکتور، حلقه اتصال کوتاه روی سطح قطب ها به اشتباه قرار داده شود و علت صدا دادن کنتاکتور باشد. برای رفع این عیب باید هسته را از محل خود در آورد و به طور دقیق کنترل کرد و دوباره در جای مناسب خود قرار داد.

۳. راه حل قطع شدن حلقه ی اتصال کوتاه

برای رفع قطع شدن حلقه‌ی اتصال کوتاه باید این حلقه را دقیق کنترل نمود و در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض اقدامات لازم انجام گیرد.

۴. راه حل وجود جریان هرزگرد بوبین

گاهی علت صدا دادن کنتاکتور وجود جریان هرزگرد بوبین است که برای برطرف کردن این عیب باید یک دیود هرزگرد را در محل مناسب نصب کرد.

۵. راه حل استفاده کردن از تیغه باز یا بسته در یک مسیر

زمانی که از تیغه های کنتاکتور در مدار فرمان به کار برده می شود باید توجه کرد که از تیغه ‌های باز یا بسته به طور همزمان و در یک مسیر استفاده نشود. زیرا در این صورت با تحریک کنتاکتور، تیغه‌ی باز، بسته و تیغه‌ی بسته، باز شده و سبب ایجاد ویز ویز در کنتاکتور می شود.

جمع بندی

یکی از اشکالاتی که به دلایل نقص فنی در کنتاکتور بوجود می آید صدای ویز ویز در این دستگاه است. برای رفع به موقع این عیوب باید به صورت دوره ای کنتاکتور بررسی و بازبینی گردد و در هنگام کارکردن تمام قسمت های آن کنترل و بررسی شود. دقت کنید که کارشناسی با تجربه و ماهر باید اصلاحات و نظارت بر کنتاکتور را انجام دهد.

پیوند های اشتراک گذاری پست

Share on whatsapp
Share on telegram

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه